Certificeringen

Wij hebben alle benodigde certificeringen om onze werkzaamheden, veilig, milieuvriendelijk, gestructureerd en gedocumenteerd uit te voeren.

ISO 9001

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De ISO 9001:2015 toont aan dat RSW in staat is om te voldoen aan de eisen van haar klanten, de wet- en regelgeving die toepassing hebben op het product en de eisen die wij zelf aan onze organisatie stellen.

CE NEN EN1090

NEN-EN 1090-1:2009

De NEN-EN 1090-1 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en aluminium constructiewerken. De EN 1090-1 norm is gepubliceerd omdat vanaf 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd dienen te worden, daarnaast dient er een conformiteitsverklaring te worden afgeven.

Lloyds overstempelbevoegd

Herwaarmerken

Met het herwaarmerken van afgezaagde of mechanisch bewerkte producten wordt de naspeurbaarheid van deze delen naar het originele materiaalcertificaat geborgd. Bijvoorbeeld wordt door de Europese Richtlijn 2014/68/EU voor drukapparatuur vereist, dat materialen vanaf ontvangst via productie tot en met eindcontrole met passende middelen kunnen worden geïdentificeerd.